RMUTL Sustainable Development Goals (SDGs)

มทร. ล้านนา ผงาดบนเวที “THE Impact Rankings 2024” ครองอันดับ 1 ในกลุ่มราชมงคลทั่วประเทศ ด้าน SDG1: No Poverty, SDG 2: Zero Hunger และ SDG17: Partnership for the Goals อีกก้าวขั้นแห่งความภาคภูมิใจ “มุ่ง” ร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย ปวียา รักนิ่ม
วันที่ : 12 มิถุนายน 2567

มทร. ล้านนา ผงาดบนเวที “THE Impact Rankings 2024” ครองอันดับ 1 ในกลุ่มราชมงคลทั่วประเทศ ด้าน SDG1: No Poverty, SDG 2: Zero Hunger และ SDG17: Partnership for the Goals อีกก้าวขั้นแห่งความภาคภูมิใจ “มุ่ง” ร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 Time Higher Education  ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ THE Impact ranking 2024 มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมการจัดอันดับจำนวนทั้งสิ้น 6 SDG โดยได้คะแนนรวม 47.3/ 100 ถูกจัดอันดับในกลุ่ม 1,001-1,500 จาก 2,152 สถาบันการศึกษาทั่วโลก

SDG 2: Zero Hunger การขจัดความหิวโหย ได้คะแนนโดดเด่นอยู่ในกลุ่มอันดับที่ 201-300 ของโลกและเป็นที่ 1 ในกลุ่ม ม.ราชมงคล จากทั่วประเทศ รวมถึง

SDG1 : No Poverty ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ ถูกจัดอันดับในกลุ่ม 401-600

SDG 4: คุณภาพการศึกษา QUALITY EDUCATION ถูกจัดอันดับในกลุ่ม 1,001-1,500

SDG 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ DECENT WORK & ECONOMIC GROWTH ถูกจัดอันดับในกลุ่ม 801-1,000

SDG 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ที่ยั่งยืน SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIESถูกจัดอันดับในกลุ่ม 601-800

และยกระดับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า 400 อันดับจากทั่วโลกในเป้าหมาย SDG17: Partnership for the goals ถูกจัดอันดับในกลุ่ม 601-800